User Tools

Site Tools


pl:avrc

Kurs AVR C

Rozdziały

Miniprojekty

Wyprowadzenia

image/svg+xml12345678910111213142827262524232221201918171615 (RESET) PC6(RXD) PD0(TXD) PD1(INT0) PD2(INT1) PD3(XCK/T0) PD4VCCGND(XTAL1/TOSC1) PB6(XTAL2/TOSC2) PB7(T1) PD5(AIN0) PD6(AIN1) PD7(ICP1) PB0PC5 (ADC5/SCL)PC4 (ADC4/SDA)PC3 (ADC3)PC2 (ADC2)PC1 (ADC1)PC0 (ADC0)GNDAREFAVCCPB5 (SCK)PB4 (MISO)PB3 (MOSI/OC2)PB2 (SS/OC1B)PB1 (OC1A) PDIP 123456782423222120191817 (INT1) PD3(XCK/T0) PD4GNDVCCGNDVCC(XTAL1/TOSC1) PB6(XTAL2/TOSC2) PB7PC1 (ADC1)PC0 (ADC0)ADC7GNDAREFADC6AVCCPB5 (SCK) 3231302928272625910111213141516(T1) PD5(AIN0) PD6(AIN1) PD7(ICP1) PB0(OC1A) PB1(SS/OC1B) PB2(MOSI/OC2) PB3(MISO) PB4PD2 (INT0)PD1 (TXD)PD0 (RXD)PC6 (RESET)PC5 (ADC5/SCL)PC4 (ADC4/SDA)PC3 (ADC3)PC2 (ADC2) TQFP Top View

Uwagi

F_CPU

Czasami można spotkać się z następującą dyrektywą preprocesora:

#define F_CPU

Dyrektywa ta służy do poinformowania wszelakich makr i podprogramów w naszym kodzie o szybkości taktowania układu (np. funkcja delay z tego korzysta do obliczenia ilość pętli potrzebnych do odczekania podanego odcinka czasu). W naszym przypadku nie możemy dodać tej komendy w kodzie, ponieważ jest ona wysyłana “przez eclipse” do kompilatora jako argument linii poleceń (deklaracja tej wartości znajduje się w pliku makefile), zdublowana deklaracja doprowadziłaby do konfliktu. Jedynym miejscem w jakim podajemy częstotliwość są ustawienia projektu. Zmiana częstotliwości taktowania jest możliwa tylko poprzez zmianę fusebitów i dodaniu zewnętrznego kwarcu (lub generatora) oraz podania częstotliwości tego sygnału taktującego w ustawieniach projektu (pliku makefile).

Pozostałe

pl/avrc.txt · Last modified: 2012/11/17 20:06 by mkucia